Jacob Nieborg 1920-1945

Jacob als soldaat bij het 12. Regiment-Infanterie 


Jacob Nieborg werd op 18 maart 1920 geboren en was woonachtig in Middelstum. Hij was de zoon van Reino Nieborg en Elizabeth Bos. Eind jaren 30 was Jacob werkzaam als landarbeider in de omgeving van Middelstum. Tijdens de algemene mobilisatie werd hij opgeroepen om deel uit te maken van het Nederlands leger. Dit was in 1940. Jacob werd, net als veel andere Groninger jongemannen, ingedeeld bij het 12. Regiment-Infanterie waarvan de kazerne gevestigd zat aan de Hereweg in Groningen; de Rabenhaubtkazerne tegenover de gevangenis.

Helaas is er over Jacob zijn verdere leven tijdens de oorlog weinig bekend. Wel is er een Frans document waarin staat dat hij op 8 september 1945 in een ziekenhuis te Parijs ligt. Vermoedelijk werd hij als dwangarbeider naar Frankrijk gestuurd. Ruim anderhalf maand later lag Jacob met tuberculose in het ziekenhuis van Bloemendaal. Hier overleed hij aan de gevolgen daarvan op 26 oktober 1945.

Zijn naam staat op het oorlogsmonument van de voormalige gemeente Middelstum. Zijn spullen bestaande uit het oorlogszakboekje met identificatieplaatje, een document, een foto en een tekening liggen samen met zijn identificatieplaatje in het museum.

Het Oorlogszakboekje van Jacob. Hij was Nr. 262 van zijn lichting.

                                Identificatieplaatje, voor- en achterzijde

Potloodtekening gemaakt door schilder Van Bergen, destijds de overbuurman van Nieborg. 

Document van het Franse ziekenhuis