Gestorven op de Waddenzee

Hinrich Cäsar Richard Butt werd geboren op 23 maart 1901 te Geestemünde (Bremerhaven), Duitsland. Hij was de zoon van Johann Butt (03.1859-01.1944) en Bertha Butt, geb. Klettke (1874-?). Hinrich woonde met zijn ouders en vier zussen aan de Bülkenstraße 23.

Hinrich trad in 1940 in dienst bij de Kriegsmarine. Na zijn basisopleiding werd hij overgeplaatst naar de provincie Groningen en kwam in de rang van Matrosen-Obergefreite terecht bij de Dienstelle 07006, dit is het Feldpostnummer, ofwel de postcode van de eenheid Hafenkapitän Groningen

Dit orgaan moest de wateren van het betreffende gebied waarin de Hafenkapitän (HaKa) werkzaam is controleren, bewaken en daar waar nodig verdedigen. Eén afdeling van de HaKa Groningen kwam in Zoutkamp terecht. Hier bemande de eenheid meerdere gevorderde motorbootjes waarmee controles werden uitgevoerd op het Reitdiep, de Waddenzee en ook het Eemskanaal. De manschappen verbleven in een aantal barakken en ook hadden zij een schuilbunker tot hun beschikking.

Barakken en schuilbunker van de Hafenkapitän Groningen onder aan de dijk te Zoutkamp. Foto: B. Zwart


Hinrich zat al langere tijd in Zoutkamp gelegerd toen hij Klaassien Akkerman uit Ulrum leerde kennen. Klaassien, geboren op 26 februari 1916 woonde met haar familie in het stationsgebouw van Ulrum. Hinrich en Klaassien kregen een relatie waaruit later een kind zou ontstaan.

Vlnr. Hinrich, Klaassien en onbekende militair zittend op de kade in de haven van Zoutkamp. 

Hinrich in 'zijn' boot Pelikan


Op 13 juli 1944, tijdens een patrouille met de motorboot Pelikan op de Waddenzee tussen Zoutkamp en Schiermonnikoog sloeg het noodlot toe. Hinrich kwam om het leven, de exacte toedracht is niet bekend. Wellicht verdronken of detonatie van een zeemijn? Ook een natuurlijke doodsoorzaak is niet ondenkbaar.

Hij werd vijf dagen later, op 18 juli met militaire eer begraven op het Esserveld te Groningen. Het centrale deel van deze begraafplaats was door de Duitsers gevorderd voor hun eigen militairen. Hinrich kwam te liggen in Nr. 68. Ook Klaassien Akkerman was aanwezig bij de begrafenis van haar Duitse vriend. De achtergebleven familie in Duitsland kon niet aanwezig zijn, maar hadden Klaassien geld toegestuurd om een bloemenkrans te kopen en zo kon door de familie toch nog een laatste eer bewezen worden.

Begrafenis van Hinrich Butt op 18 juli 1944, Esserveld Groningen. 


In 1957 werden alle Duitse militairen, begraven op het Esserveld overgebracht naar de Duitse begraafplaats te Ysselsteyn. Hier vond hij zijn definitieve rust. Zijn zoon heeft hij nooit gekend en Lien is later verhuisd naar Rotterdam.

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Foto: F. Munckhof

De nalatenschap van Hinrich Butt, thans in de collectie van het museum. Het graflint is origineel en is vermoedelijk na begrafenis meegenomen door of voor de familie.