Oorlogsmuseum Middelstum is een particulier initiatief zonder officiële museumstatus die op geen enkele wijze financiële steun of subsidies ontvangt. Het doel is dan ook om bezoekers vrijblijvend en laagdrempelig kennis te laten maken met hetgeen heeft plaatsgevonden in de provincie Groningen en daarbuiten. 

Voor aankopen is het museum dan ook (deels) afhankelijk van giften. Mocht u het museum willen steunen, dan is dit uiteraard mogelijk door middel van materiaal uit de periode 1935-1945 of financieel via: NL18 SNSB 8823 2658 19 tnv. T. Groenewold onder vermelding van Oorlogsmuseum Middelstum